Fiyat listesi

Fiyat listesi al
Daire No. Daire Tipi Alan m² Teras alanı m² KAT Fiyat Durumu Blok Photo planning
1 A3 Stüdyo 39,5 17,5 Zemin kat satildi Blok A (8 katlı)
2 A6 Stüdyo 39,5 17,5 Zemin kat satildi Blok A (8 katlı)
3 A11 Stüdyo 36,5 7,5 01. kat satildi Blok A (8 katlı)
4 A14 Stüdyo 36,5 7,5 01. kat satildi Blok A (8 katlı)
5 A18 Stüdyo 36,5 7,5 02. kat satildi Blok A (8 katlı)
6 A21 Stüdyo 36,5 7,5 02. kat £ 48 846,00 rezerve Blok A (8 katlı)
7 A24 Stüdyo 36,5 7,5 03. kat £ 50 023,00 rezerve Blok A (8 katlı)
8 A27 Stüdyo 36,5 7,5 03. kat £ 50 023,00 rezerve Blok A (8 katlı)
9 A30 Stüdyo 36,5 7,5 04. kat £ 51 200,00 rezerve Blok A (8 katlı)
10 A33 Stüdyo 36,5 7,5 04. kat £ 51 200,00 rezerve Blok A (8 katlı)
11 A36 Stüdyo 36,5 7,5 05. kat satildi Blok A (8 katlı)
12 A39 Stüdyo 36,5 7,5 05. kat satildi Blok A (8 katlı)
13 B3 Stüdyo 41,0 26,0 Zemin kat £ 50 023,00 Blok B (10 katlı)
14 B6 Stüdyo 41,0 26,0 Zemin kat £ 50 023,00 Blok B (10 katlı)
15 B11 Stüdyo 37,9 7,5 01. kat £ 46 492,00 Blok B (10 katlı)
16 B14 Stüdyo 37,9 7,5 01. kat £ 46 492,00 Blok B (10 katlı)
17 B19 Stüdyo 37,9 7,5 02. kat £ 47 669,00 Blok B (10 katlı)
18 B22 Stüdyo 37,9 7,5 02. kat satildi Blok B (10 katlı)
19 BL-25 Stüdyo 47,8 50,0 03. kat £ 55 319,00 rezerve Blok B (10 katlı)
20 B27 Stüdyo 38,8 7,5 03. kat satildi Blok B (10 katlı)
21 B30 Stüdyo 38,8 7,5 03. kat satildi Blok B (10 katlı)
22 BR-32 Stüdyo 47,8 50,0 03. kat satildi Blok B (10 katlı)
23 B34 Stüdyo 38,8 7,5 04. kat £ 50 023,00 Blok B (10 katlı)
24 B37 Stüdyo 38,8 7,5 04. kat £ 50 023,00 Blok B (10 katlı)
25 B40 Stüdyo 38,8 7,5 05. kat satildi Blok B (10 katlı)
26 B43 Stüdyo 38,8 7,5 05. kat £ 51 200,00 Blok B (10 katlı)
27 BL-49 Stüdyo 48,3 49,5 07. kat satildi Blok B (10 katlı)
28 BR-52 Stüdyo 48,3 49,5 07. kat satildi Blok B (10 katlı)
29 C3 Stüdyo 39,6 17,5 Zemin kat £ 51 788,00 rezerve Blok C (12 katlı)
30 C6 Stüdyo 39,6 17,5 Zemin kat £ 51 788,00 rezerve Blok C (12 katlı)
31 C11 Stüdyo 36,6 7,5 01. kat £ 48 257,00 rezerve Blok C (12 katlı)
32 C14 Stüdyo 36,6 7,5 01. kat £ 48 257,00 rezerve Blok C (12 katlı)
33 C19 Stüdyo 36,6 7,5 02. kat £ 49 434,00 rezerve Blok C (12 katlı)
34 C22 Stüdyo 36,6 7,5 02. kat £ 49 434,00 rezerve Blok C (12 katlı)
35 C27 Stüdyo 36,6 7,5 03. kat £ 50 611,00 rezerve Blok C (12 katlı)
36 C30 Stüdyo 36,6 7,5 03. kat £ 50 611,00 rezerve Blok C (12 katlı)
37 C35 Stüdyo 36,6 7,5 04. kat £ 51 788,00 rezerve Blok C (12 katlı)
38 C38 Stüdyo 36,6 7,5 04. kat £ 51 788,00 rezerve Blok C (12 katlı)
39 C42 Stüdyo 36,6 7,5 05. kat £ 52 965,00 rezerve Blok C (12 katlı)
40 C45 Stüdyo 36,6 7,5 05. kat £ 52 965,00 rezerve Blok C (12 katlı)
41 C48 Stüdyo 36,6 7,5 06. kat £ 54 142,00 rezerve Blok C (12 katlı)
42 C51 Stüdyo 36,6 7,5 06. kat £ 54 142,00 rezerve Blok C (12 katlı)
43 C54 Stüdyo 36,6 7,5 07. kat £ 55 319,00 rezerve Blok C (12 katlı)
44 C57 Stüdyo 36,6 7,5 07. kat £ 55 319,00 rezerve Blok C (12 katlı)
45 C60 Stüdyo 36,6 7,5 08. kat £ 56 496,00 rezerve Blok C (12 katlı)
46 C63 Stüdyo 36,6 7,5 08. kat £ 56 496,00 rezerve Blok C (12 katlı)
47 CL-69 Stüdyo 46,1 28,5 10. kat £ 58 850,00 rezerve Blok C (12 katlı)
48 CR-72 Stüdyo 46,1 28,5 10. kat satildi Blok C (12 katlı)
49 D3 Stüdyo 41,0 26,0 Zemin kat satildi Blok D (10 katlı)
50 D6 Stüdyo 41,0 26,0 Zemin kat satildi Blok D (10 katlı)
51 D11 Stüdyo 37,9 7,5 01. kat satildi Blok D (10 katlı)
52 D14 Stüdyo 37,9 7,5 01. kat satildi Blok D (10 katlı)
53 D19 Stüdyo 37,9 7,5 02. kat satildi Blok D (10 katlı)
54 D22 Stüdyo 37,9 7,5 02. kat satildi Blok D (10 katlı)
55 DL-25 Stüdyo 47,8 50,0 03. kat £ 52 734,00 Blok D (10 katlı)
56 D27 Stüdyo 38,8 7,5 03. kat satildi Blok D (10 katlı)
57 D30 Stüdyo 38,8 7,5 03. kat satildi Blok D (10 katlı)
58 DR-32 Stüdyo 47,8 50,0 03. kat £ 52 734,00 Blok D (10 katlı)
59 D34 Stüdyo 38,8 7,5 04. kat £ 47 685,00 Blok D (10 katlı)
60 D37 Stüdyo 38,8 7,5 04. kat £ 47 685,00 Blok D (10 katlı)
61 D40 Stüdyo 38,8 7,5 05. kat £ 48 807,00 Blok D (10 katlı)
62 D43 Stüdyo 38,8 7,5 05. kat £ 48 807,00 Blok D (10 katlı)
63 DL-49 Stüdyo 48,3 49,5 07. kat satildi Blok D (10 katlı)
64 DR-52 Stüdyo 48,3 49,5 07. kat satildi Blok D (10 katlı)
65 E3 Stüdyo 39,5 17,5 Zemin kat £ 48 807,00 Blok E (8 katlı)
66 E6 Stüdyo 39,5 17,5 Zemin kat £ 48 807,00 Blok E (8 katlı)
67 E11 Stüdyo 36,5 7,5 01. kat satildi Blok E (8 katlı)
68 E14 Stüdyo 36,5 7,5 01. kat satildi Blok E (8 katlı)
69 E18 Stüdyo 36,5 7,5 02. kat satildi Blok E (8 katlı)
70 E21 Stüdyo 36,5 7,5 02. kat satildi Blok E (8 katlı)
71 E24 Stüdyo 36,5 7,5 03. kat satildi Blok E (8 katlı)
72 E27 Stüdyo 36,5 7,5 03. kat satildi Blok E (8 katlı)
73 E30 Stüdyo 36,5 7,5 04. kat satildi Blok E (8 katlı)
74 E33 Stüdyo 36,5 7,5 04. kat £ 48 807,00 Blok E (8 katlı)
75 E36 Stüdyo 36,5 7,5 05. kat £ 49 929,00 Blok E (8 katlı)
76 E39 Stüdyo 36,5 7,5 05. kat £ 49 929,00 Blok E (8 katlı)