Fiyat listesi

Fiyat listesi al
Daire No. Daire Tipi Alan m² Teras alanı m² KAT Fiyat Durumu Blok Photo planning
1 CL-73 Penthouse 96,1 33,8 11. kat £ 153 010,00 rezerve Blok C (12 katlı)
2 CR-74 Penthouse 96,1 33,8 11. kat £ 153 010,00 rezerve Blok C (12 katlı)
3 AL-43 Penthouse 95,2 38,2 07. kat £ 147 125,00 Blok A (8 katlı)
4 AR-44 Penthouse 95,2 38,2 07. kat £ 147 125,00 Blok A (8 katlı)
5 BL-53 3+1 104,8 51,6 08. kat £ 141 240,00 Blok B (10 katlı)
6 DR-56 Penthouse 93,3 43,9 09. kat £ 140 250,00 Blok D (10 katlı)
7 DL-55 Penthouse 93,3 43,9 09. kat £ 140 250,00 Blok D (10 katlı)
8 ER-44 Penthouse 95,2 38,2 07. kat £ 140 138,00 Blok E (8 katlı)
9 EL-43 Penthouse 95,2 38,2 07. kat £ 140 138,00 Blok E (8 katlı)
10 AL-41 3+1 101,7 67,5 06. kat £ 135 355,00 Blok A (8 katlı)
11 AR-42 3+1 101,7 67,5 06. kat £ 135 355,00 Blok A (8 katlı)
12 DR-54 3+1 104,8 51,6 08. kat £ 134 640,00 Blok D (10 katlı)
13 DL-53 3+1 104,8 51,6 08. kat £ 134 640,00 Blok D (10 katlı)
14 BR-54 3+1 104,8 51,6 08. kat satildi Blok B (10 katlı)
15 ER-42 3+1 101,7 67,5 06. kat satildi Blok E (8 katlı)
16 EL-41 3+1 101,7 67,5 06. kat £ 128 918,00 Blok E (8 katlı)
17 BL-55 Penthouse 93,3 43,9 09. kat satildi Blok B (10 katlı)
18 BR-56 Penthouse 93,3 43,9 09. kat satildi Blok B (10 katlı)
19 CL-53 2+1 109,6 30,8 07. kat £ 122 997,00 rezerve Blok C (12 katlı)
20 CR-58 2+1 109,6 30,8 07. kat £ 122 997,00 rezerve Blok C (12 katlı)
21 CL-41 2+1 109,5 61,7 05. kat £ 121 820,00 rezerve Blok C (12 katlı)
22 CL-47 2+1 109,6 30,8 06. kat £ 121 820,00 rezerve Blok C (12 katlı)
23 CR-52 2+1 109,6 30,8 06. kat £ 121 820,00 rezerve Blok C (12 katlı)
24 CR-46 2+1 109,5 61,7 05. kat £ 121 820,00 rezerve Blok C (12 katlı)
25 BR-48 2+1 98,7 25,2 06. kat £ 117 700,00 Blok B (10 katlı)
26 AL-29 2+1 109,6 42,2 04. kat satildi Blok A (8 katlı)
27 CR-40 2+1 92,6 5,5 04. kat £ 115 935,00 rezerve Blok C (12 katlı)
28 CL-33 2+1 92,6 5,5 04. kat £ 115 935,00 rezerve Blok C (12 katlı)
29 CR-8 2+1 100,2 19,0 Zemin kat £ 115 935,00 rezerve Blok C (12 katlı)
30 CL-1 2+1 100,2 19,0 Zemin kat £ 115 935,00 rezerve Blok C (12 katlı)
31 AL-23 2+1 109,6 42,2 03. kat £ 115 346,00 Blok A (8 katlı)
32 AR-28 2+1 109,6 42,2 03. kat £ 115 346,00 Blok A (8 katlı)
33 CL-25 2+1 92,6 5,5 03. kat £ 114 758,00 rezerve Blok C (12 katlı)
34 CR-32 2+1 92,6 5,5 03. kat £ 114 758,00 rezerve Blok C (12 katlı)
35 AR-22 2+1 109,6 61,6 02. kat £ 114 169,00 Blok A (8 katlı)
36 AL-17 2+1 109,6 61,6 02. kat £ 114 169,00 Blok A (8 katlı)
37 CL-17 2+1 92,6 5,5 02. kat £ 113 581,00 rezerve Blok C (12 katlı)
38 CR-24 2+1 92,6 5,5 02. kat £ 113 581,00 rezerve Blok C (12 katlı)
39 CR-16 2+1 92,6 5,5 01. kat £ 112 404,00 rezerve Blok C (12 katlı)
40 CL-9 2+1 92,6 5,5 01. kat £ 112 404,00 rezerve Blok C (12 katlı)
41 DR-48 2+1 98,7 25,2 06. kat £ 112 200,00 Blok D (10 katlı)
42 DL-45 2+1 98,7 25,2 06. kat £ 112 200,00 Blok D (10 katlı)
43 ER-34 2+1 109,6 42,2 04. kat £ 111 078,00 Blok E (8 katlı)
44 EL-29 2+1 109,6 42,2 04. kat £ 111 078,00 Blok E (8 katlı)
45 BL-45 2+1 98,7 25,2 06. kat satildi Blok B (10 katlı)
46 ER-28 2+1 109,6 42,6 03. kat £ 109 956,00 Blok E (8 katlı)
47 EL-23 2+1 109,6 42,2 03. kat £ 109 956,00 Blok E (8 katlı)
48 ER-22 2+1 109,6 61,6 02. kat satildi Blok E (8 katlı)
49 EL-17 2+1 109,6 61,6 02. kat satildi Blok E (8 katlı)
50 BL-1 2+1 99,6 34,8 Zemin kat £ 107 107,00 Blok B (10 katlı)
51 AL-1 2+1 99,8 19,0 Zemin kat £ 107 107,00 Blok A (8 katlı)
52 BR-8 2+1 99,6 34,8 Zemin kat £ 107 107,00 Blok B (10 katlı)
53 AR-8 2+1 99,8 19,0 Zemin kat £ 107 107,00 Blok A (8 katlı)
54 BR-24 2+1 92,0 10,0 02. kat £ 104 753,00 Blok B (10 katlı)
55 BL-17 2+1 92,0 10,0 02. kat £ 104 753,00 Blok B (10 katlı)
56 BL-9 2+1 92,0 10,0 01. kat £ 103 576,00 Blok B (10 katlı)
57 BR-16 2+1 92,0 10,0 01. kat satildi Blok B (10 katlı)
58 AR-16 2+1 92,4 5,5 01. kat satildi Blok A (8 katlı)
59 AL-9 2+1 92,4 5,5 01. kat £ 103 576,00 Blok A (8 katlı)
60 ER-8 2+1 99,8 19,0 Zemin kat £ 102 102,00 Blok E (8 katlı)
61 EL-1 2+1 99,8 19,0 Zemin kat £ 102 102,00 rezerve Blok E (8 katlı)
62 DR-8 2+1 99,6 34,8 Zemin kat £ 102 102,00 Blok D (10 katlı)
63 DL-1 2+1 99,6 34,8 Zemin kat £ 102 102,00 Blok D (10 katlı)
64 DR-24 2+1 92,0 10,0 02. kat £ 99 858,00 Blok D (10 katlı)
65 DL-17 2+1 92,0 10,0 02. kat £ 99 858,00 Blok D (10 katlı)
66 AR-34 2+1 109,6 42,2 04. kat satildi Blok A (8 katlı)
67 DR-16 2+1 92,0 10,0 01. kat £ 98 736,00 Blok D (10 katlı)
68 DL-9 2+1 92,0 10,0 01. kat £ 98 736,00 Blok D (10 katlı)
69 C39 1+1 73,3 5,5 04. kat £ 87 687,00 rezerve Blok C (12 katlı)
70 C34 1+1 73,3 5,5 04. kat £ 87 687,00 rezerve Blok C (12 katlı)
71 C7 1+1 79,4 25,8 Zemin kat £ 87 687,00 rezerve Blok C (12 katlı)
72 C2 1+1 79,4 25,8 Zemin kat £ 87 687,00 rezerve Blok C (12 katlı)
73 C26 1+1 73,3 5,5 03. kat £ 86 510,00 rezerve Blok C (12 katlı)
74 C31 1+1 73,3 5,5 03. kat £ 86 510,00 rezerve Blok C (12 katlı)
75 A2 1+1 79,3 24,6 Zemin kat £ 86 510,00 Blok A (8 katlı)
76 A7 1+1 79,3 24,6 Zemin kat £ 86 510,00 Blok A (8 katlı)
77 C23 1+1 73,3 5,5 02. kat £ 85 333,00 rezerve Blok C (12 katlı)
78 C18 1+1 73,3 5,5 02. kat £ 85 333,00 rezerve Blok C (12 katlı)
79 C15 1+1 73,3 5,5 01. kat £ 84 156,00 rezerve Blok C (12 katlı)
80 C10 1+1 73,3 5,5 01. kat £ 84 156,00 rezerve Blok C (12 katlı)
81 ER-16 2+1 92,4 5,5 01. kat £ 84 038,00 Blok E (8 katlı)
82 EL-9 2+1 92,4 5,5 01. kat £ 84 038,00 Blok E (8 katlı)
83 DR-38 1+1 76,7 50,0 04. kat £ 83 028,00 Blok D (10 katlı)
84 DL-33 1+1 76,7 50,0 04. kat £ 83 028,00 Blok D (10 katlı)
85 A15 1+1 73,3 5,2 01. kat £ 82 979,00 Blok A (8 katlı)
86 A10 1+1 73,3 5,2 01. kat £ 82 979,00 Blok A (8 katlı)
87 E7 1+1 79,3 24,6 Zemin kat £ 82 467,00 Blok E (8 katlı)
88 E2 1+1 79,3 24,6 Zemin kat £ 82 467,00 Blok E (8 katlı)
89 BR-44 1+1 76,7 10,0 05. kat £ 82 390,00 Blok B (10 katlı)
90 BL-39 1+1 76,7 10,0 05. kat £ 82 390,00 Blok B (10 katlı)
91 CL-65 1+1 69,9 38,7 09. kat £ 82 390,00 rezerve Blok C (12 katlı)
92 CL-59 1+1 65,8 44,4 08. kat £ 81 213,00 rezerve Blok C (12 katlı)
93 CR-64 1+1 65,8 44,4 08. kat £ 81 213,00 rezerve Blok C (12 katlı)
94 B2 1+1 71,5 34,8 Zemin kat £ 81 213,00 Blok B (10 katlı)
95 B7 1+1 71,5 34,8 Zemin kat £ 81 213,00 Blok B (10 katlı)
96 B31 1+1 67,7 10,0 03. kat £ 80 036,00 Blok B (10 katlı)
97 B26 1+1 67,7 10,0 03. kat £ 80 036,00 Blok B (10 katlı)
98 E15 1+1 73,3 5,2 01. kat £ 79 101,00 Blok E (8 katlı)
99 E10 1+1 73,3 5,2 01. kat £ 79 101,00 Blok E (8 katlı)
100 B23 1+1 66,1 10,0 02. kat £ 78 859,00 Blok B (10 katlı)