Fiyat listesi

Fiyat listesi al
Daire No. Daire Tipi Alan m² Teras alanı m² KAT Fiyat Durumu Blok Photo planning
1 BL-1 2+1 99,6 34,8 Zemin kat £ 107 107,00 Blok B (10 katlı)
2 B2 1+1 71,5 34,8 Zemin kat £ 81 213,00 Blok B (10 katlı)
3 D2 1+1 71,5 34,8 Zemin kat £ 77 418,00 Blok D (10 katlı)
4 ER-8 2+1 99,8 19,0 Zemin kat £ 102 102,00 Blok E (8 katlı)
5 E7 1+1 79,3 24,6 Zemin kat £ 82 467,00 Blok E (8 katlı)
6 E6 Stüdyo 39,5 17,5 Zemin kat £ 48 807,00 Blok E (8 katlı)
7 E5 1+1 56,7 34,3 Zemin kat £ 70 686,00 Blok E (8 katlı)
8 E4 1+1 56,7 34,3 Zemin kat £ 70 686,00 Blok E (8 katlı)
9 E3 Stüdyo 39,5 17,5 Zemin kat £ 48 807,00 Blok E (8 katlı)
10 E2 1+1 79,3 24,6 Zemin kat £ 82 467,00 Blok E (8 katlı)
11 EL-1 2+1 99,8 19,0 Zemin kat £ 102 102,00 rezerve Blok E (8 katlı)
12 B3 Stüdyo 41,0 26,0 Zemin kat £ 50 023,00 Blok B (10 katlı)
13 B4 1+1 60,5 42,5 Zemin kat satildi Blok B (10 katlı)
14 B5 1+1 60,5 42,5 Zemin kat £ 70 620,00 Blok B (10 katlı)
15 B6 Stüdyo 41,0 26,0 Zemin kat £ 50 023,00 Blok B (10 katlı)
16 B7 1+1 71,5 34,8 Zemin kat £ 81 213,00 Blok B (10 katlı)
17 AL-1 2+1 99,8 19,0 Zemin kat £ 107 107,00 Blok A (8 katlı)
18 A2 1+1 79,3 24,6 Zemin kat £ 86 510,00 Blok A (8 katlı)
19 A3 Stüdyo 39,5 17,5 Zemin kat satildi Blok A (8 katlı)
20 A4 1+1 56,7 34,3 Zemin kat £ 74 151,00 Blok A (8 katlı)
21 A5 1+1 56,7 34,3 Zemin kat £ 74 151,00 Blok A (8 katlı)
22 DR-8 2+1 99,6 34,8 Zemin kat £ 102 102,00 Blok D (10 katlı)
23 D7 1+1 71,5 34,8 Zemin kat £ 77 418,00 Blok D (10 katlı)
24 D6 Stüdyo 41,0 26,0 Zemin kat satildi Blok D (10 katlı)
25 D5 1+1 60,5 42,5 Zemin kat satildi Blok D (10 katlı)
26 D4 1+1 60,5 42,5 Zemin kat satildi Blok D (10 katlı)
27 D3 Stüdyo 41,0 26,0 Zemin kat satildi Blok D (10 katlı)
28 DL-1 2+1 99,6 34,8 Zemin kat £ 102 102,00 Blok D (10 katlı)
29 CR-8 2+1 100,2 19,0 Zemin kat £ 115 935,00 rezerve Blok C (12 katlı)
30 C7 1+1 79,4 25,8 Zemin kat £ 87 687,00 rezerve Blok C (12 katlı)
31 C6 Stüdyo 39,6 17,5 Zemin kat £ 51 788,00 rezerve Blok C (12 katlı)
32 C5 1+1 56,2 35,0 Zemin kat £ 71 209,00 rezerve Blok C (12 katlı)
33 C4 1+1 56,2 35,0 Zemin kat £ 71 209,00 rezerve Blok C (12 katlı)
34 C3 Stüdyo 39,6 17,5 Zemin kat £ 51 788,00 rezerve Blok C (12 katlı)
35 C2 1+1 79,4 25,8 Zemin kat £ 87 687,00 rezerve Blok C (12 katlı)
36 CL-1 2+1 100,2 19,0 Zemin kat £ 115 935,00 rezerve Blok C (12 katlı)
37 BR-8 2+1 99,6 34,8 Zemin kat £ 107 107,00 Blok B (10 katlı)
38 AR-8 2+1 99,8 19,0 Zemin kat £ 107 107,00 Blok A (8 katlı)
39 A7 1+1 79,3 24,6 Zemin kat £ 86 510,00 Blok A (8 katlı)
40 A6 Stüdyo 39,5 17,5 Zemin kat satildi Blok A (8 katlı)
41 C13 1+1 56,2 10,4 01. kat £ 67 678,00 rezerve Blok C (12 katlı)
42 A15 1+1 73,3 5,2 01. kat £ 82 979,00 Blok A (8 katlı)
43 A13 1+1 56,5 10,4 01. kat £ 70 620,00 Blok A (8 katlı)
44 C14 Stüdyo 36,6 7,5 01. kat £ 48 257,00 rezerve Blok C (12 katlı)
45 C15 1+1 73,3 5,5 01. kat £ 84 156,00 rezerve Blok C (12 katlı)
46 CR-16 2+1 92,6 5,5 01. kat £ 112 404,00 rezerve Blok C (12 katlı)
47 ER-16 2+1 92,4 5,5 01. kat £ 84 038,00 Blok E (8 katlı)
48 E15 1+1 73,3 5,2 01. kat £ 79 101,00 Blok E (8 katlı)
49 E13 1+1 56,5 10,4 01. kat £ 67 320,00 Blok E (8 katlı)
50 E14 Stüdyo 36,5 7,5 01. kat satildi Blok E (8 katlı)
51 E12 1+1 56,5 10,4 01. kat £ 67 320,00 Blok E (8 katlı)
52 E11 Stüdyo 36,5 7,5 01. kat satildi Blok E (8 katlı)
53 E10 1+1 73,3 5,2 01. kat £ 79 101,00 Blok E (8 katlı)
54 EL-9 2+1 92,4 5,5 01. kat £ 84 038,00 Blok E (8 katlı)
55 C11 Stüdyo 36,6 7,5 01. kat £ 48 257,00 rezerve Blok C (12 katlı)
56 B10 1+1 66,1 10,0 01. kat £ 77 682,00 Blok B (10 katlı)
57 B11 Stüdyo 37,9 7,5 01. kat £ 46 492,00 Blok B (10 katlı)
58 B12 1+1 55,9 11,4 01. kat satildi Blok B (10 katlı)
59 BL-9 2+1 92,0 10,0 01. kat £ 103 576,00 Blok B (10 katlı)
60 DR-16 2+1 92,0 10,0 01. kat £ 98 736,00 Blok D (10 katlı)
61 D15 1+1 66,1 10,0 01. kat £ 74 052,00 Blok D (10 katlı)
62 D14 Stüdyo 37,9 7,5 01. kat satildi Blok D (10 katlı)
63 D13 1+1 55,9 11,4 01. kat £ 63 954,00 Blok D (10 katlı)
64 A11 Stüdyo 36,5 7,5 01. kat satildi Blok A (8 katlı)
65 D12 1+1 55,9 11,4 01. kat £ 63 954,00 Blok D (10 katlı)
66 D11 Stüdyo 37,9 7,5 01. kat satildi Blok D (10 katlı)
67 D10 1+1 66,1 10,0 01. kat £ 74 052,00 Blok D (10 katlı)
68 DL-9 2+1 92,0 10,0 01. kat £ 98 736,00 Blok D (10 katlı)
69 C12 1+1 56,2 10,4 01. kat £ 67 678,00 rezerve Blok C (12 katlı)
70 C10 1+1 73,3 5,5 01. kat £ 84 156,00 rezerve Blok C (12 katlı)
71 CL-9 2+1 92,6 5,5 01. kat £ 112 404,00 rezerve Blok C (12 katlı)
72 BR-16 2+1 92,0 10,0 01. kat satildi Blok B (10 katlı)
73 B14 Stüdyo 37,9 7,5 01. kat £ 46 492,00 Blok B (10 katlı)
74 B15 1+1 66,1 10,0 01. kat £ 77 682,00 Blok B (10 katlı)
75 B13 1+1 55,9 11,4 01. kat satildi Blok B (10 katlı)
76 AR-16 2+1 92,4 5,5 01. kat satildi Blok A (8 katlı)
77 A14 Stüdyo 36,5 7,5 01. kat satildi Blok A (8 katlı)
78 A12 1+1 56,5 10,4 01. kat £ 70 620,00 Blok A (8 katlı)
79 A10 1+1 73,3 5,2 01. kat £ 82 979,00 Blok A (8 katlı)
80 AL-9 2+1 92,4 5,5 01. kat £ 103 576,00 Blok A (8 katlı)
81 C22 Stüdyo 36,6 7,5 02. kat £ 49 434,00 rezerve Blok C (12 katlı)
82 B19 Stüdyo 37,9 7,5 02. kat £ 47 669,00 Blok B (10 katlı)
83 AR-22 2+1 109,6 61,6 02. kat £ 114 169,00 Blok A (8 katlı)
84 A20 1+1 56,4 10,4 02. kat £ 71 797,00 Blok A (8 katlı)
85 AL-17 2+1 109,6 61,6 02. kat £ 114 169,00 Blok A (8 katlı)
86 A18 Stüdyo 36,5 7,5 02. kat satildi Blok A (8 katlı)
87 D18 1+1 66,1 10,0 02. kat £ 75 174,00 Blok D (10 katlı)
88 C23 1+1 73,3 5,5 02. kat £ 85 333,00 rezerve Blok C (12 katlı)
89 C21 1+1 56,2 10,4 02. kat £ 68 855,00 rezerve Blok C (12 katlı)
90 CL-17 2+1 92,6 5,5 02. kat £ 113 581,00 rezerve Blok C (12 katlı)
91 C18 1+1 73,3 5,5 02. kat £ 85 333,00 rezerve Blok C (12 katlı)
92 C19 Stüdyo 36,6 7,5 02. kat £ 49 434,00 rezerve Blok C (12 katlı)
93 ER-22 2+1 109,6 61,6 02. kat satildi Blok E (8 katlı)
94 E21 Stüdyo 36,5 7,5 02. kat satildi Blok E (8 katlı)
95 E20 1+1 56,4 10,4 02. kat satildi Blok E (8 katlı)
96 E19 1+1 56,4 10,4 02. kat satildi Blok E (8 katlı)
97 E18 Stüdyo 36,5 7,5 02. kat satildi Blok E (8 katlı)
98 EL-17 2+1 109,6 61,6 02. kat satildi Blok E (8 katlı)
99 DR-24 2+1 92,0 10,0 02. kat £ 99 858,00 Blok D (10 katlı)
100 D22 Stüdyo 37,9 7,5 02. kat satildi Blok D (10 katlı)