Fiyat listesi

Fiyat listesi al
Daire No. Daire Tipi Alan m² Teras alanı m² KAT Fiyat Durumu Blok Photo planning
1 AL-1 2+1 99,8 19,0 Zemin kat £ 107 107,00 Blok A (8 katlı)
2 A2 1+1 79,3 24,6 Zemin kat £ 86 510,00 Blok A (8 katlı)
3 A3 Stüdyo 39,5 17,5 Zemin kat satildi Blok A (8 katlı)
4 A4 1+1 56,7 34,3 Zemin kat £ 74 151,00 Blok A (8 katlı)
5 A5 1+1 56,7 34,3 Zemin kat £ 74 151,00 Blok A (8 katlı)
6 A6 Stüdyo 39,5 17,5 Zemin kat satildi Blok A (8 katlı)
7 A7 1+1 79,3 24,6 Zemin kat £ 86 510,00 Blok A (8 katlı)
8 AR-8 2+1 99,8 19,0 Zemin kat £ 107 107,00 Blok A (8 katlı)
9 AL-9 2+1 92,4 5,5 01. kat £ 103 576,00 Blok A (8 katlı)
10 A10 1+1 73,3 5,2 01. kat £ 82 979,00 Blok A (8 katlı)
11 A11 Stüdyo 36,5 7,5 01. kat satildi Blok A (8 katlı)
12 A12 1+1 56,5 10,4 01. kat £ 70 620,00 Blok A (8 katlı)
13 A13 1+1 56,5 10,4 01. kat £ 70 620,00 Blok A (8 katlı)
14 A14 Stüdyo 36,5 7,5 01. kat satildi Blok A (8 katlı)
15 A15 1+1 73,3 5,2 01. kat £ 82 979,00 Blok A (8 katlı)
16 AR-16 2+1 92,4 5,5 01. kat satildi Blok A (8 katlı)
17 AL-17 2+1 109,6 61,6 02. kat £ 114 169,00 Blok A (8 katlı)
18 A18 Stüdyo 36,5 7,5 02. kat satildi Blok A (8 katlı)
19 A19 1+1 56,4 10,4 02. kat satildi Blok A (8 katlı)
20 A20 1+1 56,4 10,4 02. kat £ 71 797,00 Blok A (8 katlı)
21 A21 Stüdyo 36,5 7,5 02. kat £ 48 846,00 rezerve Blok A (8 katlı)
22 AR-22 2+1 109,6 61,6 02. kat £ 114 169,00 Blok A (8 katlı)
23 AL-23 2+1 109,6 42,2 03. kat £ 115 346,00 Blok A (8 katlı)
24 A24 Stüdyo 36,5 7,5 03. kat £ 50 023,00 rezerve Blok A (8 katlı)
25 A25 1+1 56,4 10,4 03. kat £ 72 974,00 Blok A (8 katlı)
26 A26 1+1 56,4 10,4 03. kat £ 72 974,00 Blok A (8 katlı)
27 A27 Stüdyo 36,5 7,5 03. kat £ 50 023,00 rezerve Blok A (8 katlı)
28 AR-28 2+1 109,6 42,2 03. kat £ 115 346,00 Blok A (8 katlı)
29 AL-29 2+1 109,6 42,2 04. kat satildi Blok A (8 katlı)
30 A30 Stüdyo 36,5 7,5 04. kat £ 51 200,00 rezerve Blok A (8 katlı)
31 A31 1+1 56,4 10,4 04. kat £ 74 151,00 Blok A (8 katlı)
32 A32 1+1 56,4 10,4 04. kat £ 74 151,00 Blok A (8 katlı)
33 A33 Stüdyo 36,5 7,5 04. kat £ 51 200,00 rezerve Blok A (8 katlı)
34 AR-34 2+1 109,6 42,2 04. kat satildi Blok A (8 katlı)
35 AL-35 1+1 65,8 44,3 05. kat satildi Blok A (8 katlı)
36 A36 Stüdyo 36,5 7,5 05. kat satildi Blok A (8 katlı)
37 A37 1+1 56,5 10,4 05. kat satildi Blok A (8 katlı)
38 A38 1+1 56,5 10,4 05. kat satildi Blok A (8 katlı)
39 A39 Stüdyo 36,5 7,5 05. kat satildi Blok A (8 katlı)
40 AR-40 1+1 65,8 44,3 05. kat satildi Blok A (8 katlı)
41 AL-41 3+1 101,7 67,5 06. kat £ 135 355,00 Blok A (8 katlı)
42 AR-42 3+1 101,7 67,5 06. kat £ 135 355,00 Blok A (8 katlı)
43 AL-43 Penthouse 95,2 38,2 07. kat £ 147 125,00 Blok A (8 katlı)
44 AR-44 Penthouse 95,2 38,2 07. kat £ 147 125,00 Blok A (8 katlı)
45 BL-1 2+1 99,6 34,8 Zemin kat £ 107 107,00 Blok B (10 katlı)
46 B2 1+1 71,5 34,8 Zemin kat £ 81 213,00 Blok B (10 katlı)
47 B3 Stüdyo 41,0 26,0 Zemin kat £ 50 023,00 Blok B (10 katlı)
48 B4 1+1 60,5 42,5 Zemin kat satildi Blok B (10 katlı)
49 B5 1+1 60,5 42,5 Zemin kat £ 70 620,00 Blok B (10 katlı)
50 B6 Stüdyo 41,0 26,0 Zemin kat £ 50 023,00 Blok B (10 katlı)
51 B7 1+1 71,5 34,8 Zemin kat £ 81 213,00 Blok B (10 katlı)
52 BR-8 2+1 99,6 34,8 Zemin kat £ 107 107,00 Blok B (10 katlı)
53 BL-9 2+1 92,0 10,0 01. kat £ 103 576,00 Blok B (10 katlı)
54 B10 1+1 66,1 10,0 01. kat £ 77 682,00 Blok B (10 katlı)
55 B11 Stüdyo 37,9 7,5 01. kat £ 46 492,00 Blok B (10 katlı)
56 B12 1+1 55,9 11,4 01. kat satildi Blok B (10 katlı)
57 B13 1+1 55,9 11,4 01. kat satildi Blok B (10 katlı)
58 B14 Stüdyo 37,9 7,5 01. kat £ 46 492,00 Blok B (10 katlı)
59 B15 1+1 66,1 10,0 01. kat £ 77 682,00 Blok B (10 katlı)
60 BR-16 2+1 92,0 10,0 01. kat satildi Blok B (10 katlı)
61 BL-17 2+1 92,0 10,0 02. kat £ 104 753,00 Blok B (10 katlı)
62 B18 1+1 66,1 10,0 02. kat satildi Blok B (10 katlı)
63 B19 Stüdyo 37,9 7,5 02. kat £ 47 669,00 Blok B (10 katlı)
64 B20 1+1 55,9 11,4 02. kat £ 68 266,00 Blok B (10 katlı)
65 B21 1+1 55,9 11,4 02. kat £ 68 266,00 Blok B (10 katlı)
66 B22 Stüdyo 37,9 7,5 02. kat satildi Blok B (10 katlı)
67 B23 1+1 66,1 10,0 02. kat £ 78 859,00 Blok B (10 katlı)
68 BR-24 2+1 92,0 10,0 02. kat £ 104 753,00 Blok B (10 katlı)
69 BL-25 Stüdyo 47,8 50,0 03. kat £ 55 319,00 rezerve Blok B (10 katlı)
70 B26 1+1 67,7 10,0 03. kat £ 80 036,00 Blok B (10 katlı)
71 B27 Stüdyo 38,8 7,5 03. kat satildi Blok B (10 katlı)
72 B28 1+1 57,3 11,4 03. kat £ 69 443,00 Blok B (10 katlı)
73 B29 1+1 57,3 11,4 03. kat £ 69 443,00 Blok B (10 katlı)
74 B30 Stüdyo 38,8 7,5 03. kat satildi Blok B (10 katlı)
75 B31 1+1 67,7 10,0 03. kat £ 80 036,00 Blok B (10 katlı)
76 BR-32 Stüdyo 47,8 50,0 03. kat satildi Blok B (10 katlı)
77 BL-33 1+1 76,7 50,0 04. kat satildi Blok B (10 katlı)
78 B34 Stüdyo 38,8 7,5 04. kat £ 50 023,00 Blok B (10 katlı)
79 B35 1+1 57,3 11,4 04. kat £ 70 620,00 Blok B (10 katlı)
80 B36 1+1 57,3 11,4 04. kat £ 70 620,00 Blok B (10 katlı)
81 B37 Stüdyo 38,8 7,5 04. kat £ 50 023,00 Blok B (10 katlı)
82 BR-38 1+1 76,7 50,0 04. kat satildi Blok B (10 katlı)
83 BL-39 1+1 76,7 10,0 05. kat £ 82 390,00 Blok B (10 katlı)
84 B40 Stüdyo 38,8 7,5 05. kat satildi Blok B (10 katlı)
85 B41 1+1 57,3 11,4 05. kat £ 71 797,00 Blok B (10 katlı)
86 B42 1+1 57,3 11,4 05. kat £ 71 797,00 Blok B (10 katlı)
87 B43 Stüdyo 38,8 7,5 05. kat £ 51 200,00 Blok B (10 katlı)
88 BR-44 1+1 76,7 10,0 05. kat £ 82 390,00 Blok B (10 katlı)
89 BL-45 2+1 98,7 25,2 06. kat satildi Blok B (10 katlı)
90 B46 1+1 54,2 11,7 06. kat £ 72 974,00 Blok B (10 katlı)
91 B47 1+1 54,2 11,7 06. kat satildi Blok B (10 katlı)
92 BR-48 2+1 98,7 25,2 06. kat £ 117 700,00 Blok B (10 katlı)
93 BL-49 Stüdyo 48,3 49,5 07. kat satildi Blok B (10 katlı)
94 B50 1+1 57,3 11,4 07. kat £ 74 151,00 Blok B (10 katlı)
95 B51 1+1 57,3 11,4 07. kat £ 74 151,00 Blok B (10 katlı)
96 BR-52 Stüdyo 48,3 49,5 07. kat satildi Blok B (10 katlı)
97 BL-53 3+1 104,8 51,6 08. kat £ 141 240,00 Blok B (10 katlı)
98 BR-54 3+1 104,8 51,6 08. kat satildi Blok B (10 katlı)
99 BL-55 Penthouse 93,3 43,9 09. kat satildi Blok B (10 katlı)
100 BR-56 Penthouse 93,3 43,9 09. kat satildi Blok B (10 katlı)